Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1

2.135.000đ

trả góp 0% Trả góp qua thẻ

Thông số phụ kiện cho xe điện Himo T1

Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1

Giỏ Xe

Kích thước: 320x310x205mm
Cân nặng: 2.2 kG
Tải trọng: 5KG
Vê đan trước

Kích thước: 124x83x27mm
Cân nặng: 310g
Tải trọng: 50Kg mỗi bên
Vê đan sau và yên sau

Kích thước: 292x205x256
Cân nặng:1,2KG
Tải trọng: 40KG mỗi bên

Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1

Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1

Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1

Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1

Thông số phụ kiện cho xe điện Himo T1

Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1

Giỏ Xe

Kích thước: 320x310x205mm
Cân nặng: 2.2 kG
Tải trọng: 5KG
Vê đan trước

Kích thước: 124x83x27mm
Cân nặng: 310g
Tải trọng: 50Kg mỗi bên
Vê đan sau và yên sau

Kích thước: 292x205x256
Cân nặng:1,2KG
Tải trọng: 40KG mỗi bên

Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1

Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1

Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1

Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1
Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1
Bộ phụ kiện cho xe điện Himo T1 2.135.000đ
Copy link